Gyógypedagógus szolgáltatások

Időpont foglalás az alábbi terápiákra:06-70/374-06-46
Terapeuta: Siklósi Melinda

 

GMP beszédészlelés- és beszédmegértést vizsgáló teszt és terápia

A GMP-diagnosztikát gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési folyamatainak
vizsgálatára fejlesztette ki Gósy Mária fonetikus, nyelvész, pszicholingvista. A teszt
elsősorban 3 és 13 éves kor közötti gyermekek vizsgálatára alkalmas, de bizonyos esetekben
fiatalabbak és idősebbek részleges tesztelése is elvégezhető a diagnosztikával. A kapott
adatok alapján a beszédfeldolgozás tesztelt működései jól jellemezhetők, ezáltal a tipikus
fejlődési szint megbízhatóan elkülöníthető az elmaradottól, a zavart folyamattól. Ezen
diagnosztika használhatóságát, az életkor- specifikus értékei teszik lehetővé.
A tesztelési idő óvodásoknál átlagosan 25 perc, iskolásoknál 35 perc, mely időtartamok pont
ideálisak gyermekek tesztelésére: rövidek, de elegendőek ahhoz, hogy megismerjék a
beszédfeldolgozást. Így elkerülhető, hogy a gyermek elfáradjon, s emiatt nem a valós
teljesítményt kapjuk, hanem valami fáradtsági szintet.
GMP által vizsgált részfolyamatok:
 beszédészlelési működések,
 mondatértés,
 szövegértés,

 rövid idejű verbális és vizuális emlékezet,
 szóaktiválási folyamat,
 centrális működések (pl. agyfélteke-dominancia),
 kézhasználat,
 irányfelismerési készség.

Sindelar- Zsoldos program 1. – Fejlesztő program tanulási- és magatartási zavarok
megelőzésére óvodáskorban és iskolakezdéskor

Az 5-7 éves óvodás és iskolát kezdő gyermekek számára kidolgozott Sindelar- féle komplex
képességfejlesztő- program alkalmazására készít fel, melynek célja a neurogén tanulási
zavarok kialakulásának megelőzése. A módszer hozzájárul a gyermekek egyenetlen
megismerési képességstruktúrájának kiegyenlítéséhez, kognitív funkcióinak gyakorlottabbá
válásához és ezáltal a viselkedésszabályozás optimalizálásához. Főbb kognitív fejlesztési
területek: figyelem, észlelés, emlékezet, intermodális integráció, szerialitás, téri orientáció.
A módszer három fő részből áll: 1) az előzetes, tartós megfigyelésre épülő és a fejlesztési
tervet kijelölő vizsgálóeljárásból; 2) a legalább egy tanéven át tartó képességfejlesztési
folyamatból és 3) a fejlesztés hatékonyságát ellenőrző kontrollvizsgálatból.

 

Sindelar- Zsoldos program 2. – Tanulási és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban

Az általános iskola 2–8. osztályos tanulói számára kidolgozott Sindelar- féle kognitív
képességfejlesztő program melynek célja a neurogén tanulási zavar csökkentése, illetve a
kognitív tanulási képességek megerősítése. Segíti a tanulók egyenetlen megismerési
képességstruktúrájának feltárását, rendezését, és ezáltal hozzájárul a megfelelő szintű
viselkedésszabályozáshoz. A Sindelar- féle kognitív fejlesztő módszer az iskolai tanulást
megalapozó, gyengén funkcionáló részképességek szisztematikus gyakorlását biztosítja. Főbb
kognitív fejlesztési területek: figyelem, észlelés, emlékezet, intermodális integráció,
szerialitás, téri orientáció.
A módszer három fő részből áll: 1) az előzetes, tartós megfigyelésre épülő és a fejlesztési
tervet kijelölő vizsgálóeljárásból; 2) a legalább egy tanéven át tartó képességfejlesztési
folyamatból és 3) a fejlesztés hatékonyságát ellenőrző kontrollvizsgálatból.

 

I. TSMT (egyéni tervezett szenzomotoros tréning)

A tréninget mindig alapos vizsgálat előzi meg.

A Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid) 3 hónapos kortól 11 éves korig alkalmazható
vizsgálati módszer, mely az egyes életkorokban elvárható mozgásos, kognitív, nyelvi
teljesítményt, valamint az idegrendszer érettségét elemzi 280 megfigyelési szempont alapján.
Kiegészítő vizsgálatai alkalmasak egyszerű szemészeti, audiológiai szűrésekre; része
izomtónus- vizsgálat is. Az eredményeket egy informatikai alapú tünetészlelő programban
rögzíti a vizsgáló, mely elvégzi az értékelést, és rámutat a hiányosságokra, valamint az
eltérések mértékére. Saját eszközrendszerrel rendelkezik.
Maga a tréning, az anamnézis, a tünetek és a BHRG-vizsgálateredményei alapján 1000-nél
több TSMT-I feladatból összeállított személyre szabott mozgásterápiás program. A terápia a
szülők által otthon is végezhető; ehhez a segítséget (betanítást) a terapeuta teljes körűen, körül
tekintően megadja. A szülőnek mindig van lehetősége bizonytalanságait megosztani,
kérdéseire választ kapni terapeutájától. A program részei a havi kontrollok. Egy-egy terápiás
program 8 hétre íródik, azután új tréninget kap a gyermek.
Olyan gyerekeknek ajánlott, akiknél az idegrendszer érettsége több területen nagyobb eltérést
mutat, illetve nem együttműködőek, súlyosabb lemaradással (mozgásos, értelmi, beszéd,
magatartási és figyelmi problémákkal) küzdenek, még csoport- éretlenek.
A tréning célja: az idegrendszer érési folyamatainak beindítása, az együttműködés kialakítása,
a zavaró tünetek csökkentése, az adott életkorban elvárható motoros, pszichés- kognitív és
szociális teljesítmények elérése, a csecsemőkori/primitív reflexprofil integrálása, a beszéd és a
mozgás szinkronjának kialakítása, felzárkóztatás, minél hamarabbi csoportba illesztés.